Logowanie

Aktualności

Zostaliśmy animatorem na Towarowej Giełdzie Energii!
Zostaliśmy animatorem na Towarowej Giełdzie Energii!

10 lutego 2020 roku spółka akcyjna TRMEW Obrót objęła rolę animatora na Towarowej Giełdzie Energii.

 

Każdy hurtowy rynek powinien charakteryzować się odpowiednim poziomem płynności, zwłaszcza w zakresie kontraktacji długoterminowej. To właśnie głębokość rynku oraz jego płynność są niezbędne dla uczestników do realizacji strategii handlowych, w szczególności zabezpieczania ceny w przyszłości, bilansowania, czy też zamykania posiadanych pozycji dowolnego dnia obrotu czy momentu sesji. Dlatego tak ważne jest dla nas współtworzenie z naszymi Członkami, mechanizmów wspierających płynność obrotu, których zadaniem jest optymalizacja ryzyka rynkowego oraz podejmowanie czynności zmierzających do minimalizacji spreadów na instrumentach animowanych, czyli finalnie zmniejszających koszty funkcjonowania na platformie organizowanej przez TGE. Cieszymy się, że rok 2020 rozpoczynamy podpisaniem umowy z kolejnym animatorem na rynku energii- mówi Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE.

 

Na czym polega działalność animatora Towarowej Giełdy Energii?

 

Działalność animatora, z ang. market makera, polega na ciągłym składaniu zleceń po obu stronach rynku z określonym spreadem tak, aby jak największa ilość transakcji mogła dojść do skutku. Spready na poszczególnych instrumentach Rynku Terminowego Towarowego zostały zdefiniowane przez Towarową Giełdę Energii w toku konsultacji z rynkiem, na poziomie pozwalającym w jak największym stopniu minimalizować koszty uczestników, wynikające z różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Efektem tego jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co uczestnicy rynku realizują swoje zlecenia kupna i sprzedaży po bieżących cenach rynkowych, a animator uzyskuje dodatkowe korzyści finansowe z funkcjonowania na tych rynkach organizowanych przez TGE.

 

Zostaliśmy animatorem na 8 instrumentach na rynku terminowym, ponieważ zależy nam na tym, aby rynek był płynny i bezpieczny. Cieszymy się, że osiągnęliśmy poziom organizacyjny, który pozwolił nam objąć tak kluczową rolę dla rozwoju rynku. Mamy nadzieję, że nasze działania jako animatora rynku, przyczynią się do zwiększenia płynności i komfortu kontraktacji na rynku terminowym energii elektrycznej oraz pomogą innym uczestnikom rynku łatwiej realizować ich strategie handlowe– komentuje Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu TRMEW Obrót.

wstecz