Logowanie
Usługi

Aukcje OZE

System aukcyjny określony w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii gwarantuje inwestorom nowych instalacji odnawialnych źródeł niezmienną przez 15 lat cenę sprzedaży energii elektrycznej. Właściciele istniejących instalacji OZE dzięki systemowi aukcyjnemu mogą zagwarantować sobie korzystniejsze warunki finansowe od obecnych, uzyskiwanych w wyniku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Złożenie oferty dotyczącej ilości i wartości oferowanej energii elektrycznej jest poprzedzone skomplikowaną procedurą przygotowawczą.
Wygranie aukcji wymaga zmiany systemu umów i nakłada na Właściciela szereg obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Brak ich spełnienia może oznaczać konieczność zapłacenia kar określonych w ustawie.

Nasza kompleksowa obsługa podmiotów przystępujących do systemu aukcyjnego polega na:

 • Analizie zgodności, ważności i kompletności posiadanych dokumentów związanych z zamiarem przystąpienia do systemu aukcyjnego zgodnie z art. 73 UOZE,
 • Weryfikacji łącznej wartości pomocy inwestycyjnej zgodnie z art. 39 UOZE, niezbędnej do określenia maksymalnej ceny zaoferowanej w aukcji,
 • Wyliczeniu produktywności i oszacowaniu wolumenu produkcji instalacji odnawialnego źródła energii w celu weryfikacji możliwości przystąpienia do aukcji na warunkach art.73 UOZE z uwzględnieniem zapisów o karach,
 • Obsłudze Internetowej Platformy Aukcyjnej,
 • Kompleksowej obsłudze w zakresie rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń  S.A.,
 • Zakupie energii elektrycznej od Wytwórcy OZE,
 • Udostępnianiu danych rzeczywistych uwzględniających wyprodukowaną energię elektryczną w postaci raportów dobowych, raportów rozliczeniowych opartych o dane pomiarowe uzyskane z Państwa OSD (tzw. monitoring dnia następnego),
 • Usługach konsultacyjnych w zakresie ekonomiki funkcjonowania i modernizacji odnawialnych źródeł energii.

Taryfy gwarantowane FIT/FIP

W ramach współpracy oferujemy Państwu znacznie więcej. W naszej ofercie znajdują się również usługi konsultacyjne w zakresie przygotowania istniejących i nowych instalacji OZE do przystąpienia do systemu taryf gwarantowanych FIT/FIP.

 

Ustawa z 07 czerwca 2018 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziła nowy sposób rozliczania wsparcia w polskim systemie prawnym. Przygotowaliśmy pakiet rozwiązań organizacyjno-prawnych, które nie były do tej pory dostępne dla niezależnych Wytwórców OZE.

Zaliczamy do nich:

 • Kompleksową obsługę podmiotów przystępujących do systemu taryf gwarantowanych, a w tym uczestniczenie w imieniu Wytwórcy (na podstawie pełnomocnictwa)
  w procesie uzyskania zaświadczenia o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii po stałej cenie zakupu,
 • Zakup energii elektrycznej na atrakcyjnych warunkach finansowych,
 • Dostęp do danych rzeczywistych uwzględniających wyprodukowaną energię elektryczną w postaci raportów dobowych, raportów rozliczeniowych opartych o dane pomiarowe uzyskane z Państwa OSD (dostępne w dedykowanym systemie EBOK online),
 • Monitoring obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy OZE i Prawa Energetycznego – dbamy o to, aby każdy Klient dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z aktualnych aktów prawnych,
 • Rozliczanie salda ujemnego z Zarządcą Rozliczeń S.A.,
 • Możliwość wystawiania faktur w imieniu Wytwórcy,
 • Dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby własne instalacji OZE.

Rynek mocy

Zajmujemy się także świadczeniem usług w zakresie przystąpienia Wytwórców energii do Rynku Mocy określonego w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Rynku Mocy.

 

 • Przygotowanie do certyfikacji ogólnej (obowiązkowe dla jednostek o mocy nie mniejszej niż 2 MWE brutto).
 • Analiza zasadności uczestnictwa w Rynku Mocy.
 • Przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej.
 • Opracowanie niezależnej ekspertyzy w zakresie potwierdzenia:
  - planowanych lub poniesionych nakładów finansowych oraz zakresu rzeczowego związanego z tymi nakładami,
  - planowanego spełnienia wymaganych standardów emisyjnych,
  - planowanego spełnienia przez jednostkę fizyczną parametru umożliwiającego wydłużenie okresu świadczenia obowiązku mocowego (tzw. green bonus).

Usługi - Rynek mocy

Szczegółowe informacje w sprawie oferty uzyskają Państwo u naszych doradców:

+48 502 084 442

aukcje@trmewobrot.pl

rozwiń mapę

509 280 826,   509 466 225
Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00

E-mail:
sprzedaz@trmewobrot.pl 

Przejdź do
pełnego kontaktu

Newsletter

TRMEW Obrót S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa
NIP: 8762459238
REGON: 341470612

Numer KRS : 0000759658, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości 6 158 600,00 zł