Logowanie

Aktualności

Jesteśmy w 100% ZIELONI! - Struktura paliw 2019
Jesteśmy w 100% ZIELONI! - Struktura paliw 2019

Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623 ze zm.) TRMEW Obrót S.A. przedstawia:


1. Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2019 r. przez TRMEW Obrót S.A.*:

 

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2019 r. przez TRMEW Obrót S.A.:

 

3. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez TRMEW Obrót S.A. w 2019 r. **:

 

  • Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej opracowana została z uwzględnieniem danych uzyskanych z publikacji „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018" Główny Urząd Statystyczny 2019.
    ** Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2019r. zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych z publikacji "Wskaźniki emisyjności wyprodukowanej energii elektrycznej w roku 2018" Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE): 

 

Struktura_paliw_2019.pdf

 

wstecz