Logowanie

Aktualności

Co warto wiedzieć o ustawie o OZE?
Co warto wiedzieć o ustawie o OZE?

Ustawa o OZE to obecnie jeden z najważniejszych projektów Ministerstwa Energii, którego zadaniem jest promowanie i znaczące zwiększenie zużycia energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. 25 czerwca 2019 roku została przyjęta przez rząd kolejna nowelizacja dotychczasowej ustawy. Wprowadzone zmiany dotyczącą między innymi farm wiatrowych, wielkości mikroinstalacji, prosumentów, a także tegorocznych aukcji OZE. Dodatkowo w projekcie została zawarta propozycja działań, dzięki którym uda się osiągnąć piętnaście procent udziału zużycia energii z OZE do końca 2020 roku.

 

Spis treści
Obowiązujące przepisy prawne w Polsce
Nowelizacja
Przepisy dotyczące fotowoltaiki
Nasza oferta

 

Ustawa o OZE w Polsce. Poznaj przepisy prawne obowiązujące po nowelizacji

Obecnie w Polsce istnieje wiele aktów prawnych i regulacji, które mają na celu skuteczne zwiększenie ochrony środowiska. Jedna z najgłośniejszych ostatnimi czasy ustaw dotyczy odnawialnych źródeł energii, czyli OZE. Po raz pierwszy projekt został przyjęty przez rząd 20 lutego 2015 roku. Od tego czasu przeprowadzono jej nowelizację. Ustawa o OZE definiuje pojęcie odnawialnych źródeł energii, a także określa wszystkie najważniejsze zasady oraz warunki jakie trzeba spełnić przy wytwarzaniu ekologicznej i znacznie zdrowszej dla środowiska energii. W pierwotnej wersji ustawy znalazły się również przepisy dotyczące mechanizmów wspierających wytwarzanie odnawialnych źródeł energii, wymagane certyfikaty dla przedsiębiorstw stosujących rozwiązania OZE, a także szczegółowy plan dla Polski, mający znacząco podnieść krajowe zużycie odnawialnej energii elektrycznej.

Nowelizacja ustawy o OZE

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE została zatwierdzona przez rząd 25 czerwca 2019 roku. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy znaczącego rozszerzenia definicji prosumenta. Dotychczasowo prosumentami mogły być jedynie gospodarstwa domowe, które wytwarzały energię elektryczną pochodzącą tylko z OZE, którą mogły potem magazynować albo sprzedawać. Obecnie rolę prosumenta mogą pełnić także przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż energii wytworzonej w ramach mikroinstalacji nie będzie stanowić przeważającego przedmiotu w ramach ustawy dotyczącej statystyki publicznej. Prosument, który wytwarza energię elektryczną pochodzącą z OZE, a nie jest przedsiębiorcą, nie będzie mógł nazwać swoich usług działalnością gospodarczą. W nowelizacji zostały zawarte również zmiany dotyczące mikroinstalacji. Do tej pory dopuszczalna ich wielkość nie mogła przekraczać 40 kW. Obecnie wartość ta wzrosła do 50 kw. Dodatkowo projekt wydłużył czas, w którym należy rozpocząć produkcję energii elektrycznej pochodzącej z instalacji, która wygrała dany przetarg lub aukcję. W przypadku fotowoltaiki termin ten wynosi 24 miesiące od momentu zamknięcia aukcji. W przypadku energii wytwarzanej z wiatru na lądzie, czas został wydłużony do 33 miesięcy. Czerwcowa nowelizacja projektu o OZE zmodyfikowała też zapis dotyczący ustawy odległościowej. Według nowych przepisów wszystkie pozwolenia związane z budową turbin wiatrowych, które zostały wydane przed 25 czerwca bieżącego roku zachowują ważność nie dłużej niż do 16 lipca 2021 roku. Nowy, pięcioletni termin obowiązuje od dnia, w którym nowelizacja weszła w życie aż do połowy 2024 roku. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Energii zatwierdzona nowelizacja umożliwi do końca 2019 roku przeprowadzenie przez Urząd Regulacji Energetyki aukcji, dotyczącej zakupu energii elektrycznej przy jednoczesnym określeniu jej wartości oraz ilości. Ma to skutkować znacznym wzrostem produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Na ten cel rząd przeznaczył łącznie 0,5 mln zł. Obecna ustawa przewiduje też rozpoczęcie działań, które doprowadzą do zwiększenia udziału energii elektrycznej z OZE co najmniej o 15% do 2020 roku.

Ogrzewanie - panele słoneczne

Fotowoltaika w nowej ustawie OZE

W nowej ustawie OZE warto również zwrócić uwagę na ustalenia dotyczące fotowoltaiki. Fotowoltaika to ekologiczne rozwiązanie wykorzystujące wyłącznie energię słoneczną zamienianą potem na prąd elektryczny. Cały proces odbywa się dzięki specjalnie zainstalowanym ogniwom fotowoltaicznym, które umieszczane zostają w kondensatorach oraz panelach fotowoltaicznych. Tego typu urządzenia skutecznie przetwarzają energię stałą na prąd elektryczny. Mimo że z tego sposobu pozyskiwania energii najczęściej korzystają prywatne gospodarstwa, to coraz częściej takie rozwiązanie przyciąga przedsiębiorstwa oraz firmy, które muszą obecnie borykać się z ciągle podnoszącymi się cenami energii elektrycznej. Warto zauważyć, że osoby, które są zainteresowane wprowadzeniem do swojego gospodarstwa fotowoltaiki, mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Zamontowanie paneli fotowoltaicznych w swoim gospodarstwie lub przedsiębiorstwie wiąże się z wieloma korzyściami. Z pewnością właściciele fotowoltaiki stają się samowystarczalni i w pełni niezależni od dostawców prądu elektrycznego. Ponadto mają znaczący wpływ w ochronę środowiska, a co za tym idzie w skuteczną poprawę obecnej sytuacji ekologicznej.

Ustawa OZE a kwestie dotyczące fotowoltaiki

Czerwcowa nowelizacja nie wprowadziła żadnych większych zmian w zakresie fotowoltaiki. Ustawa OZE zawiera jedynie zapisy regulujące kwestie związane z metodą określenia energii wyprodukowanej przy pomocy paneli fotowoltaicznych (na podstawie wykorzystywanych urządzeń rozliczeniowych) oraz wymaganymi certyfikatami osób, które zajmują się montażem instalacji fotowoltaiki (konieczność otrzymania odpowiednich dokumentów od Prezesa UDT).

W TRMEW Obrót jesteśmy na bieżąco z ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Firma TRMEW Obrót od wielu lat specjalizuje się w zarządzaniu energią elektryczną, która pochodzi jedynie z odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy na bieżąco z Ustawą OZE. Spółka została powołana przez największą w kraju organizację związaną z OZE, czyli Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Nasza oferta obejmuje usługi związane ze wszystkimi obecnie dostępnymi źródłami energii odnawialnej, ze szczególnym naciskiem na hydroenergię. Dodatkowo specjalizujemy się w różnego rodzaju działaniach dotyczących wymiany międzysystemowej. Nasza wiedza i umiejętności sprawiają, że doskonale rozumiemy działanie urządzeń wytwarzających odnawialne źródła energii. Dzięki temu możemy z najwyższą skutecznością przewidzieć zmiany atmosferyczne i pogodowe, jednocześnie dostosowując je do pracy instalacji OZE. Spółka TRMEW Obrót zajmuje się głównie zakupem energii elektrycznej, która pochodzi od zaufanych, jednak małych dostawców, co sprawia, że ceny oferowanych przez nas usług są jednymi z najbardziej korzystnych na rynku. Jako operator handlowy i handlowo-techniczny wspieramy także inne spółki i przedsiębiorstwa.

Dlaczego energia odnawialna?

Ustawa o OZE to naturalna odpowiedź rządu na coraz większe zapotrzebowanie zastąpienia prądu elektrycznego bardziej ekologiczną energią odnawialną. Jest ona nie tylko dużo zdrowsza dla środowiska, w którym żyjemy, ale przede wszystkim lepsza dla nas. Obecnie Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce państw europejskich, które emitują najwyższe ilości dwutlenku węgla. Ma to negatywny wpływ na nasze samopoczucie i z czasem może doprowadzić do rozwinięcia się wielu poważnych chorób. Zastępując energię elektryczną tą wytwarzaną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, mamy więc realny wpływ na poprawę obecnej, niezbyt optymistycznej sytuacji ekologicznej.

wstecz