Logowanie

Aktualności

Aukcje OZE. Sprawdź, co warto o nich wiedzieć
Aukcje OZE. Sprawdź, co warto o nich wiedzieć

Aukcje OZE, czyli energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, to najprostszy sposób na sprzedaż prądu zarówno dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla wielkich firm i korporacji. Kto może w nich uczestniczyć i jakie warunki należy spełnić, aby wziąć w nich udział? Na czym tak naprawdę polega cały proces i jak się go przeprowadza? Kto jest odpowiedzialny za ustalenie regulaminu przetargu i na jakiej podstawie wybiera się jego zwycięzcę? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym artykule.

Spis treści
Co to takiego?
Kto może wziąć udział?
Prawa wynikające z uzyskanego zaświadczenia
Jakie przepisy należy znać?
Przebieg procesu
Skorzystaj z pomocy TRMEW Obrót!


Co to jest aukcja OZE i na czym polega?

Jeśli się zastanawiasz, czym są aukcje OZE i na czym polegają, spieszymy z wyjaśnieniem. Mianem tym określa się proces, podczas którego indywidualni wytwórcy energii pochodzącej z odnawialnych źródeł mogą sprzedawać wyprodukowany w swoich instalacjach prąd. Choć potencjalnie brzmi to bardzo prosto, cała kwestia wymaga poważnego doprecyzowania. Przyjrzyjmy się więc temu zagadnieniu nieco bliżej.

Kto może wziąć udział w tego typu przedsięwzięciu?

Udział w tego typu przedsięwzięciu mogą wziąć zarówno wytwórcy, którzy mają już przygotowaną infrastrukturę do wyprowadzania energii elektrycznej z instalacji bazującej na odnawialnych źródłach energii do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, jak i wytwórcy, którzy są przygotowani do wytwarzania energii, lecz nie mają jeszcze urządzeń pozwalających na jej przesyłanie do sieci. W pierwszym przypadku przedsiębiorca powinien w wyznaczonym terminie złożyć deklarację o przystąpieniu do aukcji. W drugim natomiast konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o tym, że został on do niej dopuszczony. W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy poddać instalację procedurze pozwalającej na formalną ocenę przygotowania do wytwarzania energii. Procedurę tę na wniosek wytwórcy przeprowadza Prezes URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki. Co istotne, zaświadczenie o dopuszczeniu do tego rodzaju przetargu uzyskuje się nie na dane przedsiębiorstwo, lecz na określoną instalację. Jeżeli wytwórca zamierza więc produkować energię dzięki kilku instalacjom, na każdą z nich powinien uzyskać odrębne zaświadczenie. Ponadto aby wziąć udział w przetargu wytwórcy, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji lub uzyskali niezbędne zaświadczenia muszą spełnić jeszcze jeden warunek. Każdy wytwórca musi bowiem dysponować ustanowioną gwarancją bankową lub przedstawić dowód wniesienia kaucji w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej danej instalacji na określony numer konta bankowego. Kaucja ta podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu (w przypadku wytwórców, których oferty nie wygrały) lub 60 dni od daty wyprodukowania po raz pierwszy energii z OZE (w przypadku zwycięskich ofert).

Odnawialne źródła energii


Prawa wynikające z uzyskanego zaświadczenia

Zaświadczenie o dopuszczeniu instalacji do udziału w przetargu jest dokumentem, który umożliwia wytwórcy udział w systemie aukcyjnym wsparcia OZE. Będąc w posiadaniu zaświadczenia wytwórca na okres 12 miesięcy zyskuje prawo do składania ofert w ramach wszystkich przetargów, których wymagania spełnia dana instalacja. Okres ten może ulec skróceniu, jeżeli pozwolenia lub wnioski niezbędne do udzielenia zaświadczenia będą miały krótszy niż 12 miesięcy termin ważności. Zaświadczenie nigdy nie jest jednak wydawane na mniej niż 6 miesięcy.

Co poza procedurą oceny formalnej i ustaleniem regulaminu aukcji OZE należy do obowiązków Prezesa URE?

Podstawowym obowiązkiem Prezesa URE, jeśli chodzi o organizację aukcji OZE, jest ustalenie obowiązującego w czasie ich trwania regulaminu. Regulamin ten - zgodnie z zapisami zawartymi w art. 78 ust. 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii - ogłaszany jest w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Celem jego sformułowania jest szczegółowe określenie zasad organizacji przetargu, przedstawienie właściwego sposobu składania ofert, a także objaśnienie przebiegu oraz sposobu jego rozstrzygnięcia. Istotne zapisy dotyczą także kwestii związanych z przetwarzaniem danych podmiotów biorących udział w przetargu oraz wymagań technicznych pozwalających na dostęp do internetowej platformy, na której przeprowadzany jest przetarg. Kolejnym zadaniem Prezesa URE, o którym nieco już wspomnieliśmy, jest obowiązek przeprowadzenia na wniosek poszczególnych wytwórców procedury oceny formalnej instalacji, które nie posiadają jeszcze sprzętu pozwalającego na przesyłanie wytworzonej energii do sieci. Ponadto na podstawie tej procedury Prezes wydaje lub odmawia wydania zaświadczenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od złożenia wniosku o jego wydanie. Ponadto do obowiązków Prezesa URE należy ogłoszenie, zorganizowanie i przeprowadzenie aukcji OZE. Muszą one być ogłaszane nie rzadziej niż raz w roku.


Kategorie przetargów

Przetargi na zakup energii pochodzącej z odnawialnych źródeł organizuje się oddzielnie dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW i większej niż 1 MW. Oddzielne przetargi obejmują także instalacje nowe lub takie, które w ostatnim czasie przeszły modernizację.

Przebieg przetargu

Proces przeprowadzania przetargu rozpoczyna się od zamieszczenia przez Prezesa URE w ogłoszenia o przeprowadzeniu aukcji. Ogłoszenie musi zostać zamieszczone nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem przetargu i zgodnie z przepisami musi zawierać elementy takie jak datę i godzinę otwarcia i zamknięcia sesji przetargu, a także informacje dotyczące ilości i wartości energii, jaką przetarg obejmie. Co istotne, przetarg może zostać przeprowadzony wyłącznie wówczas, gdy zgłoszone zostały do niego minimum 3 oferty spełniające kryteria określone w regulaminie oraz innych przepisach.

Wyłonienie zwycięskich ofert i podpisanie umowy

Za zwycięską ofertę uznaje się tę, w której zaproponowana została najniższa cena sprzedaży energii pochodzącej z OZE. Jeżeli kilku uczestników zaproponuje tę samą stawkę, o zwycięstwie decyduje kolejność składania ofert. Umowa pomiędzy sprzedawcą a oferentem zostaje podpisana w ciągu 1 miesiąca od zakończenia aukcji (w przypadku wytwórców gotowych do wyprowadzania energii elektrycznej z instalacji do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej) lub w ciągu 6 miesięcy (jeżeli wytwórca połączy instalację z siecią dystrybucyjną lub przesyłową dopiero po zamknięciu przetargu).

Potrzebujesz wsparcia w procesach związanych ze zgłoszeniem się do aukcji energii z OZE? Skorzystaj z pomocy TRMEW Obrót!

TRMEW Obrót jest obecną od wielu lat na polskim rynku firmą, która zajmuje się nie tylko dystrybucją energii pochodzącej z OZE, ale również wspiera przedsiębiorców zainteresowanych zgłoszeniem swoich instalacji do aukcji przeprowadzanych przez URE. Jeżeli potrzebujesz pomocy profesjonalistów, którzy podpowiedzą Ci, jak złożyć dobrą ofertę, która będzie miała szansę wygrać dany przetarg – skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości związane z przystąpieniem do przetargów, podpowiemy, jakie rozwiązania będą najbardziej opłacalne w Twoim przypadku i wesprzemy Cię nie tylko w kwestiach związanych ze sprzedażą aukcyjną, ale również w innych istotnych sprawach, które dotyczą wielu prywatnych wytwórców energii z OZE. Zapraszamy do kontaktu!

wstecz